Komplexní dodávky, montáž a servis
elektrických zařízení pro průmysl,
energetiku a stavebnictví.

Montáž elektrických zařízení

Naše společnost zajistí společně s kompletní dodávku i následnou montáž elektrického zařízení, a to v rozsahu nízkého (NN), vysokého (VN) i velmi vysokého napětí (VVN) pro energetiku, průmyslové podniky a stavební firmy. Samozřejmostí je i zajištění ostatních činností spojených s dodávkou a montáží el. zařízení, jako je vypracování projektové dokumentace, zkoušky, revize a uvedení do provozu. Zajišťujeme i záruční a pozáruční servis, včetně pravidelné údržby.

Kompletní dodávku a montáž elektrického zařízení zajišťujeme také pro prostory s nebezpečím výbuchu tř.B, tj. jiných než důlních a tř.C, tj. v prostorách a objektech organizací, které provádějí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem.

Pro montáž el. zařízení naše společnost používá kvalitní elektrické, hydraulické a ruční nářadí od předních výrobců (Hilti, Makita, Klauke, aj.). V případě potřeby zajištění dodávky el. energie pro montáže disponujeme elektrocentrálami s výkony od 2 do 20kW.

 

Zajišťujeme následující dodávku a montáž elektrického zařízení :

 • rozvodny, trafostanice a spínací stanice NN, VN, VVN i v prostorách s nebezpečím výbuchu tř.B a C
 • výrobny el. energie, synchronní a asynchronní generátory pro tepelné, vodní a větrné elektrárny
 • průmyslové a technologické rozvodny a el. instalace NN, VN i v prostorách s nebezpečím výbuchu tř.B a C
 • venkovní a kabelová vedení NN, VN i v prostorách s nebezpečím výbuchu tř.B a C
 • stavební el. instalace (světelná a zásuvková) NN i v prostorách s nebezpečím výbuchu tř.B a C
 • systémy řízení rozvoden a technologických procesů (ASŘ TP) a měření a regulace (MaR) ve všech prostorách a objektech
 • rozvody slaboproudu (PBX, EZS, EPS, CCTV, datové rozvody, PDS, STA, ACS, apod.) ve všech prostorách a objektech
 • uzemnění a ochrana před bleskem ve všech prostorách a objektech
 • montáž protipožárních přepážek a ucpávek technologií Hilti, Promat, Intumex, aj.
 • montáž plynotěsných přepážek a ucpávek do prostředí s nebezpečím výbuchu technologií Bettra, Intumex, aj.
 • montáž kabelových koncovek NN a VN do 35kV (Tyco Raychem, Cellpack, aj.)

 

Vybrané reference -  dodávky a montáže el. zařízení

EKOL, spol. s r.o. – Teplárna Frýdek-Místek, Sviadnov  

 • Ekologizace zdroje na výrobu tepla a el. energie
 • Přívodní linka 22kV, rozvodna VN, hlavní rozvaděč 22kV výrobny
 • Ochrany, měření, buzení a synchronizace synchr. generátoru 6,3kV, 6MVA
 • Blokový transformátor 6,3MVA, 22//6,3kV a transformátor vl. spotřeby biobloku 1MVA, 22//0,4kV
 • Technologická vl. spotřeba biobloku (kotel, turbína, chlazení, CHUV, apod.)
 • Zdroje zajištěného napájení biobloku 400/230V UPS a stejnosměrný zdroj s bateriemi 110V DC
 • Stavební el. instalace biobloku – světelná a zásuvková el. instalace

 MND Gas Storage, a.s. – PZP Uhřice Jih
 

 • Kompletní dodávky a montáž el. zařízení pro PZP Uhřice Jih
 • PS - Rozvody silnoproudu, přívod vn 22kV, trafostanice, rozvodny vn a nn, technologie - sondy, kompresorovna, sušení,
 • PS - Měření a regulace, slaboproud (EZS, EPS, PDS, CCTV)


 

 

   

 

Auto Škoda, a.s. – závod Kvasiny 

 • Generální rekonstrukce rozvodny 110kV, 6kV a velínu
 • Rozvodna 110kV - stavební úpravy, výměna vypínačů odpojovačů, MTP, MTN, potahů, svorek, aj.
 • Rozvodna 6kV – dodávka nového rozváděče 6kV, rekonstrukce kabelových tras, dodávka nových kabelových souborů
 • Velín – dodávka nových ochran, měření a signalizace rozvodny 110kV a 6kV


 

 

    

 

BFS Energo, a.s. – Elektrodový kotel 12MW, Teplárna Příbram 

 • Dodávka a montáž el. zařízení pro napájení elektrodového kotle 12MW, 10.5kV
 • Přívod VN 10.5kV z odbočky synchr. generátoru 50MVA, oddělovací transformátor 12MVA 10.5//10.5kV
 • Rozváděč VN, vč. ochran a měření elektrodového kotle


 

 Reference - realizace, dodávky a montáže el. zařízení (více)

Elektromont servis Brno, spol. s r. o.

Šámalova 4520/62b, 615 00 Brno
Certifikát kvality EN ISO 9001 : 2015
tel.: +420 548 134 611
fax.: +420 548 134 610
e-mail: elms@elms.cz