Komplexní dodávky, montáž a servis
elektrických zařízení pro průmysl,
energetiku a stavebnictví.

Reference - realizace, dodávky a montáže el. zařízení

 

Synthesia, a.s. – Rekonstrukce rozvodny Ry 46c 

 • Rekonstrukce klasické kobkové rozvodny VN 6.3kV / 1500A, 28 kobek
 • Kompletní demontáž stávající technologie rozvodny VN (vypínače, odpojovače, MTP, MTN, apod.)
 • Stavební úpravy, vymalování, nová stavební el. instalace rozvodny, osvětlení, vytápění
 • Nová technologie rozvodny VN (vypínače Siemens, odpojovače IVEP, MTP a MTN KPB Intra, apod.)
 • Ovládací panely NN, vč. terminálů (ochran) SEL-751A
 • Stejnosměrný zdroj zajištěného napájení rozvodny s bateriemi 24V DC
 • Komunikace po optických kabelech na nadřazený řídící systém protokolem IEC 61850
   

 

 


 

EKOL, spol. s r.o. – Teplárna Frýdek-Místek, Sviadnov  

 • Ekologizace zdroje na výrobu tepla a el. energie
 • Přívodní linka 22kV, rozvodna VN, hlavní rozvaděč 22kV výrobny
 • Ochrany, měření, buzení a synchronizace synchr. generátoru 6,3kV, 6MVA
 • Blokový transformátor 6,3MVA, 22//6,3kV a transformátor vl. spotřeby biobloku 1MVA, 22//0,4kV
 • Technologická vl. spotřeba biobloku (kotel, turbína, chlazení, CHUV, apod.)
 • Zdroje zajištěného napájení biobloku 400/230V UPS a stejnosměrný zdroj s bateriemi 110V DC
 • Stavební el. instalace biobloku – světelná a zásuvková el. instalace
   

 

 

 

  

  


MND Gas Storage, a.s. – PZP Uhřice Jih
 

 • Kompletní dodávky a montáž el. zařízení pro PZP Uhřice Jih
 • PS - Rozvody silnoproudu, přívod vn 22kV, trafostanice, rozvodny vn a nn, technologie - sondy, kompresorovna, sušení,
 • PS - Měření a regulace, slaboproud (EZS, EPS, PDS, CCTV)
   

 

 

  

  
BFS Energo, a.s. – Elektrodový kotel 12MW, Teplárna Příbram 

 • Dodávka a montáž el. zařízení pro napájení elektrodového kotle 12MW, 10.5kV
 • Přívod VN 10.5kV z odbočky synchr. generátoru 50MVA, oddělovací transformátor 12MVA 10.5//10.5kV
 • Rozváděč VN, vč. ochran a měření elektrodového kotle
  }

 

 

 

  

 EKOL, spol. s r.o. - Steam turbine 9,6MW, Dej, Rumunsko 

 • Ochrany, měření, buzení a synchronizace synchr. generátoru 6,3kV, 12MVA
 • Technologická vl. spotřeba 400V AC a 110V DC TG, včetně baterie a stejnosměrného zdroje 110V DCŠKODA AUTO, a.s. - závod Kvasiny 

 • Generální rekonstrukce rozvodny 110kV, 6kV a velínu
 • Rozvodna 110kV - výměna vypínačů odpojovačů, MTP, MTN, potahů, svorek, aj.
 • Rozvodna 6kV – dodávka nového rozváděče 6kV
 • Velín – dodávka nových ochran, měření a signalizace rozvodny 110kV a 6kV

 

 

EKOL, spol. s r.o. – Generální rekonstrukce kotle K2, Teplárna Loučovice 

 • Vyvedení výkonu z generátoru 6,3kV do rozvodny E.on 22kV
 • Rozvodna VN, hlavní rozvaděč VN 6,3kV s fázovacím vypínačem generátoru
 • Ochrany, měření, buzení a synchronizace synchr. generátoru 6,3kV, 9MVA
 • Dispečerské řízení a monitoring výrobny s přenosem dat na dispečink E.on
 • Technologická vl. spotřeba biobloku (kotel, turbína, chlazení, CHUV, apod.)
 • Zdroje zajištěného napájení biobloku 400/230V UPS a stejnosměrný zdroj s bateriemi 110V DC
 • Provedení výchozí revize, zkoušky a uvedení do provozuRWE Gas Storage, spol. s r.o. – PZP Tvrdonice
 
 

 • Elektrický předehřev stavoznaků měřících tratíSEA CZ, a.s. - TG 7,5MW, Bioenergo, Kolín

 • Vyvedení výkonu z generátoru, blok transformátor 8MVA, 2//6,3kV, hlavní rozváděč výrobny 22kV, přívodní linka 22kV
 • Rozváděč 22kV lisovny, včetně přívodní linky 22kV a transformátoru 2MVA, 22//0,4kV
 • Ochrany, měření, buzení a synchronizace synchr. generátoru 6,3kV, 12MVA
 • Technologická vl. spotřeba 400V AC a 110V DC TG, včetně baterie a stejnosměrného zdroje 110V DC
   
CEMENT Hranice, a.s.  -  rekonstrukce napájení nové technologie chlazení 

 • Vypracování projektové dokumentace.
 • Dodávka a doplnění přístrojových vložek rozváděčů (RM54 a RM63).
 • Dodávka a montáž kabelů a kabelových tras.
 • Dodávka a montáž ovládacích a deblokačních skříní, bezpečnostních a koncových vypínačů, apod.
 • Montáž protipožárních přepážek.
 • Provedení výchozí revize, zkoušky a uvedení do provozu.


Energetika Chropyně, a.s.  

 • Generální rekonstrukce hlavní rozvodny R60 – 6kV ve spol. Technoplast Chropyně

 


 

Tebodin Czech Republic, s r.o. – Škoda Auto Kvasiny 

 • Technologická el. instalace linky na zpracování pracích vod – silnoproudé rozvody
 • Technologická el. instalace linky na zpracování pracích vod – MaR

  

EKOL, spol. s r.o. – Nobaria, Egypt  

 • Vyvedení výkonu ze synchr. generátorů 2x 12MVA, 11kV vč. skříně vývodu a uzlu generátoru vybavenou MTP, MTN, uzlovým odporníkem, apod.
 • Hlavní rozvodna cukrovaru 11kV, 30 polí, ABB, Unigear ZS1
 • Ochrany, měření, buzení a synchronizace synchr. generátorů 11kV, 12MVA
 • DC zdroj zajištěného napájení s nabíječi 2x 110V DC, 200A a NiCd bateriemi 400Ah

  
  

 

CEMENT Hranice, a.s. 

 • Přezbrojení rozvaděče RM23, výměna přístrojové náplně – technologie suroviny pro výroby slinku
 • Přezbrojení rozvaděče RM35, výměna přístrojové náplně – technologie uhelné mlýnice
 • Hlavní rozvody pro napájení lomu 6kV, dodávka kabelů, kabelových tras, kabel. koncovky
 • Prováděcí projektová dokumentace, zkoušky, uvedení do provozu, revize, VRZVÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s. Cerhenice – Transformátor 12,5MVA, 110//22kV
 

 • Demontáž a ekologická likvidace stávajícího transformátoru
 • Dodávka a montáž nového transformátoru

  

PRECHEZA, a.s. Přerov – Napájení technologie, rozkladové reaktory 

 • Dodávka a montáž nízkoztrátového transformátoru SGB 1250kVA, 6//0,4kV
 • Nové kabelové vedení 6kV
 • Úprava a doplnění technologických rozvaděčů RM1.5, RM1.6, RM1.7 a RBVU1


E.ON Česká republika, spol. s r.o. – Rekonstrukce rozvodny 110/22kV, Brno, Labská 

 • Dodávka a montáž nových rozváděčů 22kV
 • Kabelové sobory 22kV (koncovky, spojky, apod.)
 • Dodávka a montáž distribučního rozváděče 400/231V, kabelové soubory
 • Stavební část – demolice stávající části TS, výstavba nové TS
 • Montáž nových distribučních transformátorů
 • Uzemnění, optická kabeláž, dálkové ovládání TS

CEMENT Hranice, a.s.   

 • Přezbrojení a rekonstrukce technologických rozváděčů přípravy suroviny RM23 a RM35

 

EKOL, spol. s r.o. – Elblag, Polsko 

 • Dvoukanálové buzení a měření synchr. generátoru 6,3kV, 30MVA
 • Technologická vl. spotřeba 400V AC a 110V DC turbíny a generátoru

  

SOLAR POWER STATION, a.s. 

 • Fotovoltaická elektrárna 3,1MW – FVE Brumovice
 • Přívodní linka 22kV, trafostanice 22//0,4kV, kabelové rozvody AC i DC
 • FV panely, střídače, ochrana před bleskem

 Pražská energetika distribuce, a.s.
 

 • Rekonstrukce distribuční trafostanice Krč, Praha
 • Výměna transformátoru, rozváděče VN 22kV a NN 400V
 • Kabelové soubory, plynotěsné ucpávky
 • Stavební úpravy

   

 ČEPRO, a.s. – Dvorce u Jihlavy 

 • Zhotovení elektrické přípojky 22kV ze sloupu venkovního vedení E.ON Distribuce
 • Dodávka a montáž sloupové trafostanice 22//0,4 kV
 • Dodávka a montáž, transformátoru, rozváděče NN a měření el. energieEKOL, spol. s r.o. – Teplárna Domoradice
 

 • Rozvodna VN, hlavní rozvaděč 22kV výrobny
 • Ochrany, měření, buzení a synchronizace synchr. generátoru 6,3kV, 10MVA
 • Blokový transformátor 10MVA, 22//6,3kV a transformátor vl. spotřeby biobloku 1250kVA, 22//0,4kV
 • Technologická vl. spotřeba chlazení, turbíny a generátoru
 • Zdroje zajištěného napájení biobloku 400/230V UPS a stejnosměrný zdroj s bateriemi 110V DC


VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s. Cerhenice - Zkušební centrum (okruh)

 • Generální rekonstrukce rozvodny 110 kV (výměna vypínačů, odpojovačů, MTP, MTN, svorek, potahů, stavební část)
 • Rekonstrukce venkovní rozvodny 27 kV (výměna vypínačů, odpojovačů, MTP, MTN, apod.)
 • Rekonstrukce rozvoden 6 a 22 kV (výměna a doplnění rozváděčů)
 • Kabelové soubory (dodávka a montáž kabelů, kabelových tras, koncovky, protipožární přepážky, apod.)
 • Technologie napájení a řídící systém zkušebního okruhu 


TONDACH Česká republika, spol. s r.o. – Hranice na Moravě
 

 • Hlavní rozvody závodu VN 22kV a NN 400V
 • Rozvodna VN 22kV, rozvodna NN 400V
 • Distribuční transformátory 22//0,4kV
 • Kabelové soubory

  

CEMENT Hranice, a.s.  

 • Technologická el. instalace pece nakládky a sušárny

  

EKOL, spol s r.o. – Teplárna České Budějovice

 • Vyvedení výkonu z generátoru 15MVA, 6,3kV
 • Statické buzení generátoru, budící transformátor 6,3//0,22kV
 • Napájení technologie chlazení TG, motory 315kW, 6,3kV, transformátor 6,3/0,4kV a nouzové napájení 400V
 • Technologická vl. spotřeba 400V AC a 220V DC turbíny a generátoru


MASARYKOVA UNIVERZITA, fakulta informatiky – Rekonstrukce TS 22/0,4kV
 

 • Dodávka a montáž transformátoru 630kVA, 22//0,4 kV
 • Dodávka a montáž rozvaděčů VN 22kV a NN 400V
 • Kabelové soubory VN a NN
 • Stavební úpravy objektu, včetně zemních pracíEnergetika Chropyně, a.s.
 

 • Generální rekonstrukce rozvodny 110kV
 • Výměna přístrojů VVN 110kV (vypínače, MTP, MTN, svodiče přepětí, apod.)
 • Výměna regulátorů napětí transformátorů T101 a T102
 • Výměna el. ochran
 • Vybavení rozvodny řídícím a monitorovacím systémem
 • Kamerový systém CCTV
 • Stavební část

 
 

 


ENERGETIKA CHROPYNĚ, závod Fatra Napajedla – Modernizace ochran transformátorů 110kV 

 • Nahrazení stávajících elektromechanických systémů ochran digitálními ochranami

   

CEMENT Hranice, a.s.  

 • Dodávka a montáž osvětlení cementové mlýnice, sušárny strusky, drtírny a předrtírny
 • Přezbrojení a doplnění rozváděčů osvětlení
 • Dodávka a montáž nových kabelů a kabelových tras
 • Demontáž a ekologická likvidace stávajícího el. zařízení a svítidel
 • Prováděcí projektová dokumentace, zkoušky, uvedení do provozu, revize, VRZSIEMENS s r.o. – kiosek spínací stanice Doubrava
 

 • Rozvodna 22kV včetně rozvaděčů a kabeláže
 • Vlastní spotřeba – dodání a montáž transformátoru, rozvaděčů a kabeláže
 • Řídící systém montáž rozvaděče, silové a ovládací kabeláže
 • Rozvaděč, světelná instalace, temperování a uzemnění

  

SCHOTT ČR, a.s. – Valašské Meziříčí – Rekonstrukce rozvoden 6 a 22kV 

 • Rekonstrukce rozvodny 6kV
 • Rekonstrukce rozvodny 22kV
 • Dodávka a montáž přístrojových transformátorů proudu a napětí
 • Kabelové soubory
 • Rekonstrukce velínu


ROUČKA SLÉVÁRNA, a.s.
 

 • Rozšíření rozvodny 22kV pro napájení nové tavící pece
 • Pecní transformátor 2MVA
 • Zdroj 110 VDC pro zajištěné napájení rozvodny 22kV
 • Rozváděč tavící pece, kabelové soubory

  

EKOL, spol. s r.o. Brno – Suwalki, Polsko 

 • Dvoukanálové buzení a měření synchr. generátoru 6,3kV, 10MVA
 • Skříň vývodu a uzlu generátoru s osazením odpojovačů, MTP, MTN, apod.
 • Technologická vl. spotřeba 400V AC a 110V DC turbíny a generátoru

  

ŠKODA AUTO, a.s. – závod Kvasiny, EC 

 • Protipožární zabezpečení energokanálu

 

AEZ, s.r.o. Brno – vzduchová kondenzace Berlin, SRN 

 • Technologická vl. spotřeba 400V AC, vč. zajištěného napájení UPS

 


 

Semperflex Optimit, s.r.o. 

 • Napájení asynchronního motoru hnětiče suroviny 6kV, 700kW
 • Ochrany asynchr. motoru
 • Rotorový spouštěč pro kontrolu rozběhu motoru

  

EKOL, spol. s r.o. Brno – Borken, SRN 

 • Ochrany, buzení, synchronizace a měření synchr. generátoru 10,5kV, 8MVA
 • Skříň vývodu a uzlu generátoru s osazením odpojovačů, MTP, MTN, apod.
 • Technologická vl. spotřeba 400V AC a 110V DC turbíny a generátoru
 • Stejnosměrný zdroj 110V DC  

ROUČKA SLÉVÁRNA a.s. – Napájení technologie žíhárny 

 • Transformátor 22//0,4kV, 1000 kVA
 • Dodávka a montáž hlavního vývodového rozvaděče
 • Připojení technologických rozvaděčů žíhárenských pecí
 • Kabelové soubory


CEMENT Hranice, a.s. 

 • El. instalace ve skladu paliva do pece (PALOZO)
 • Dodávka a montáž el. zařízení do prostorů SNV
 • Dodávka a montáž rozváděče, kabelů a kabelových tras
 • Dodávka a montáž osvětlení
 • Prováděcí projektová dokumentace, zkoušky, uvedení do provozu, revize, VRZKORDÁRNA, a.s. Velká nad Veličkou
 

 • Generální rekonstrukce rozvodny R1 - 110kV a R2 – 22kV
 • Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění stavebního povolení a projednání s dotčenými orgány.
 • Prováděcí projekt kompletní stavební a technologické části včetně řídícího systému SIMATIC.

  

Energotech GmbH Berlin – Biomasse Kraftwerk Delitzsch, SRN 

 • Ochrany, buzení, synchronizace a měření synchr. generátorů 6,3kV, 5MVA a 15MVA
 • Blok. transformátory 10//6,3kV, 5MVA a 30//6,3kV, 16MVA
 • Rozváděč VN 30kV s fázovacím vypínačem
 • Vyvedení výkonu z generátorů, skříně vývodu a uzlu generátoru
 • Technologická vl. spotřeba 400V AC a 110V DC turbíny a generátoru


 

  

ŠKODA AUTO, a.s. - závod Kvasiny - Kompenzace zemních proudů kabelové sítě 6kV 

 • Dodávka a montáž kompenzačních tlumivek v síti 6kV
 • Automatika ladění tlumivek
 • Zkoušky a uvedení do provozu

   

ŠKODA AUTO, a.s. - závod Kvasiny - Rekonstrukce rozvoden 6kV 

 • Doplnění stávajícího rozváděče 6kV o 20 polí
 • Kabelové soubory 6kV (kabely, koncovky, spojky)
 • Stavební část rozvodny 6kV
 • Zemní práceEKOL, spol. s r.o. – Angarsk, Rusko
 

 • Technologická vl. spotřeba 400V AC turbíny a generátoru, vč. zajištěného napájení z UPS

   

KORDÁRNA, a.s. Velká nad Veličkou 

 • Dodávka a montáž trafostanice 22//0,4kV, ozn. R8
 • Stavební část, ocelové konstrukce
 • Dodávka a montáž rozváděče VN 22kV, NN 400V a transformátorů 1000kVA
 • Kabelové soubory VN 22kV a NN 400V 

  
TON, a.s. – Bystřice pod Hostýnem
 

 • Rekonstrukce osvětlení haly strojního obrábění.
 • Výměna elektroinstalace výrobní haly včetně svítidel
 • Rozváděč NN a kabelové rozvody

  

EKOL, spol. s r.o., Brno – Schering Berlin, SRN 

 • Ochrany, buzení, synchronizace a měření synchr. generátoru 6,3kV, 12MVA
 • Vyvedení výkonu z generátoru do rozvodny 6 kV s fázovacím vypínačem
 • Technologická vl. spotřeba 400V AC a 110V DC turbíny a generátoru

  

JME, a.s., Brno 

 • Generální rekonstrukce rozvodny R1 - 110kV – Bystřice nad Pernštejnem
 • Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění stavebního povolení a projednání s dotčenými orgány
 • Prováděcí projekt kompletní stavební a technologické části včetně řídícího systému

 

BRONSWERK HEAT TRANSFER, s.r.o. – vzduchová kondenzace Hamburg, SRN 

 • Světelná a zásuvková el. instalace

 Elektromont servis Brno, spol. s r. o.

Šámalova 4520/62b, 615 00 Brno
Certifikát kvality EN ISO 9001 : 2015
tel.: +420 548 134 611
fax.: +420 548 134 610
e-mail: elms@elms.cz