Komplexní dodávky, montáž a servis
elektrických zařízení pro průmysl,
energetiku a stavebnictví.

Dodávky elektrických zařízení

Naše společnost Vám na zakázku a přesně dle Vašich požadavků zajistí kompletní dodávku elektrického zařízení, a to v rozsahu nízkého (NN), vysokého (VN) i velmi vysokého napětí (VVN) pro energetiku, průmyslové podniky a stavební firmy. Využijte našich dlouholetých zkušeností a praxe v oboru elektro a obraťte se na nás s Vašimi požadavky. Samozřejmostí je i zajištění ostatních činností spojených s dodávkou el. zařízení, jako je vypracování projektové dokumentace, vč zajištění stavebního povolení a následná montáž, zkoušky, revize a uvedení do provozu. Zajišťujeme i záruční a pozáruční servis, včetně pravidelné údržby.

Kompletní dodávku elektrického zařízení zajišťujeme také pro prostory s nebezpečím výbuchu tř.B, tj. jiných než důlních a tř.C, tj. v prostorách a objektech organizací, které provádějí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem.

Naše společnost rovněž zajišťuje obchodní činnost, ve které se specializuje na prodej měřících transformátorů proudu a napětí vn od společnosti KPB Intra, s.r.o. a silových distribučních, blokových a speciálních transformátorů od předních evropských výrobců.


 Zajišťujeme následující dodávky elektrického zařízení :

 • rozvodny, trafostanice a spínací stanice NN, VN, VVN i v prostorách s nebezpečím výbuchu tř.B a C
 • výrobny el. energie, synchronní a asynchronní generátory pro tepelné, vodní a větrné elektrárny
 • průmyslové a technologické rozvodny a el. instalace NN, VN i v prostorách s nebezpečím výbuchu tř.B a C
 • venkovní a kabelová vedení NN, VN i v prostorách s nebezpečím výbuchu tř.B a C
 • stavební el. instalace (světelná a zásuvková) NN i v prostorách s nebezpečím výbuchu tř.B a C
 • systémy řízení rozvoden a technologických procesů (ASŘ TP) a měření a regulace (MaR) ve všech prostorách a objektech
 • rozvody slaboproudu (PBX, EZS, EPS, CCTV, datové rozvody, PDS, STA, ACS, apod.) ve všech prostorách a objektech
 • uzemnění a ochrana před bleskem ve všech prostorách a objektech


 V rámci obchodní činnosti zajišťujeme :

 • prodej měřících transformátorů proudu a napětí VN od spol. KPB Intra
 • prodej silových distribučních, blokových a speciálních transformátorů od předních evropských výrobců
 • prodej el. přístrojů a zařízení pro rozvodny VN a VVN (6, 12, 22, 35 a 110kV), tj. vypínače, odpínače, odpojovače, MTP, MTN (i kombinované), svodiče přepětí, apod.
 • -

 

Vybrané reference -  dodávky a montáže el. zařízení

EKOL, spol. s r.o. – Teplárna Frýdek-Místek, Sviadnov 

 • Ekologizace zdroje na výrobu tepla a el. energie
 • Přívodní linka 22kV, rozvodna VN, hlavní rozvaděč 22kV výrobny
 • Ochrany, měření, buzení a synchronizace synchr. generátoru 6,3kV, 6MVA
 • Blokový transformátor 6,3MVA, 22//6,3kV a transformátor vl. spotřeby biobloku 1MVA, 22//0,4kV
 • Technologická vl. spotřeba biobloku (kotel, turbína, chlazení, CHUV, apod.)
 • Zdroje zajištěného napájení biobloku 400/230V UPS a stejnosměrný zdroj s bateriemi 110V DC
 • Stavební el. instalace biobloku – světelná a zásuvková el. instalace

MND Gas Storage, a.s. – PZP Uhřice Jih

 • Kompletní dodávky a montáž el. zařízení pro PZP Uhřice Jih
 • PS - Rozvody silnoproudu, přívod vn 22kV, trafostanice, rozvodny vn a nn, technologie - sondy, kompresorovna, sušení,
 • PS - Měření a regulace, slaboproud (EZS, EPS, PDS, CCTV) 

 

 

 

Auto Škoda, a.s. – závod Kvasiny

 • Generální rekonstrukce rozvodny 110kV, 6kV a velínu
 • Rozvodna 110kV - stavební úpravy, výměna vypínačů odpojovačů, MTP, MTN, potahů, svorek, aj.
 • Rozvodna 6kV – dodávka nového rozváděče 6kV, rekonstrukce kabelových tras, dodávka nových kabelových souborů
 • Velín – dodávka nových ochran, měření a signalizace rozvodny 110kV a 6kV 

 

 

 

BFS Energo, a.s. – Elektrodový kotel 12MW, Teplárna Příbram

 • Dodávka a montáž el. zařízení pro napájení elektrodového kotle 12MW, 10.5kV
 • Přívod VN 10.5kV z odbočky synchr. generátoru 50MVA, oddělovací transformátor 12MVA 10.5//10.5kV
 • Rozváděč VN, vč. ochran a měření elektrodového kotle 

Reference - realizace, dodávky a montáže el. zařízení (více)

Elektromont servis Brno, spol. s r. o.

Šámalova 4520/62b, 615 00 Brno
Certifikát kvality EN ISO 9001 : 2015
tel.: +420 548 134 611
fax.: +420 548 134 610
e-mail: elms@elms.cz