Komplexní dodávky, montáž a servis
elektrických zařízení pro průmysl,
energetiku a stavebnictví.

Rekonstrukce TS 110/22kV Beroun, ČEZ Distribuce

03.11.2021
Rekonstrukce transformační stanice 110/22kV na okraji města Berouna pro velmi významného provozovatele distribučních sítí v České Republice, a to společnost ČEZ Distribuce.
Naše společnost provedla jako dodavatel stavební části a části elektro na tuto akci následující činnosti :
 - úpravu zaústění stávajících vedení 110kV - V327/328, V323/324, V325/329
 - nové zaústění linek 22kV, ukončení na koncových stožárech s úsečníky, kabelová vedení do nové rozvodny 22kV
 - nová krytá stanoviště transformátorů T101, T102 a T103, vč. repase stávajících transformátorů 110//22kV, 40MVA
 - nová krytá stanoviště tlumivek TL21, TL22, TL23, vč. repase stávajících tlumivek a dodávky nových odporníků
 - rekonstrukce venkovní rozvodny 110kV, vč. dodávky nových přístrojů pro 14 polí
 - nová krytá rozvodna 22kV, vč. dodávky nového rozváděče ABB, typ ZX2, 48 polí
 - nový řídící systém a systém chránění pro rozvodny 110kV i 22kV (SICAM, SIPROTEC 5)
 - nová vlastní spotřeba transformační stanice AC i DC
 - nová optická venkovní i kabelová vedení
 - ostatní stavební práce spojené s rekonstrukcí transformační stanice (nové komunikace, terénní úpravy, kabelové kanály, venkovní osvětlení,
   sklad požární techniky, apod.)

Součástí zakázky byly i individuální a komplexní zkoušky, revize a uvedení do provozu.

DATA | articles | 22_ber110_01.jpg DATA | articles | 22_ber110_02.jpg 

Místo instalace : Beroun
Objednatel : ČEZ Distribuce, a.s.
Ukončení akce : 11/2021

Elektromont servis Brno, spol. s r. o.

Šámalova 4520/62b, 615 00 Brno
Certifikát kvality EN ISO 9001 : 2015
tel.: +420 548 134 611
fax.: +420 548 134 610
e-mail: elms@elms.cz