Komplexní dodávky, montáž a servis
elektrických zařízení pro průmysl,
energetiku a stavebnictví.

Rekonstrukce rozvodny Ry 15a, Synthesia Pardubice

20.12.2017
Rekonstrukce klasické kobkové rozvodny VN 6.3kV, 630A, 4 kobky, ozn. Ry 15a v areálu společnosti Synthesia Pardubice.
Naše společnost provedla jako dodavatel části elektro na tuto akci následující činnosti :
 - kompletní demontáž stávající technologie rozvodny VN (vypínače, odpojovače, MTP, MTN, rozvody stlač. vzduchu, OK, apod.)
 - stavební úpravy budovy rozvodny, opravy omítek zdí a stropů, vymalování rozvodny, apod.
 - stavební elektroinstalaci rozvodny, tj. světelné a zásuvkové rozvody, montáž svítidel a zásuvkových skříní, vytápění přímotop. panely
 - dodávka a montáž nové technologie rozvodny VN, tj. vypínače ABB, odpojovače IVEP, měřící transf. proudu a napětí KPB Intra, apod.
 - dodávka a montáž ovládacích panelů NN, vč. terminálů (ochran) SEL-751 pro kompletní ovládání, měření a signalizaci v jedn. kobkách
 - dodávka a montáž nových ocel. konstrukcí, mezistěn kobek, dveří a branek v jedn. kobkách, montáž Al přípojnic, izolátorů, apod.
 - dodávka a montáž nového zdroje zajištěného napájení 24V DC pro napájení ochran a ovládání rozvodny
 - dodávka, montáž a zprovoznění komunikace jednotlivých ochran na nadřazený řídící systém společnosti protokolem IEC 61850
 - dodávka a montáž nových transformátorů 630kVA, 6,3//0,4kV (2ks)
 - dodávka a montáž nového rozváděče NN 400/230V, 1500A pro napájení podružných NN rozvoden a technologie
Součástí zakázky byly i projektová dokumentace, individuální a komplexní zkoušky, revize a uvedení do provozu.

DATA | articles | 15_syn_ry15a_01.jpg DATA | articles | 15_syn_ry15a_02.jpg 

Místo instalace : Synthesia Pardubice
Objednatel : Synthesia, a.s.
Ukončení akce : 12/2017

Elektromont servis Brno, spol. s r. o.

Šámalova 4520/62b, 615 00 Brno
Certifikát kvality EN ISO 9001 : 2015
tel.: +420 548 134 611
fax.: +420 548 134 610
e-mail: elms@elms.cz