Komplexní dodávky, montáž a servis
elektrických zařízení pro průmysl,
energetiku a stavebnictví.

Podzemní zásobník plynu - Dambořice, MND, a.s.

02.05.2016
Naše společnost dokončila velmi významnou zakázku pro našeho dlouholetého zákazníka - Moravské naftové doly, a.s., v rámci které, dochází k navýšení celkové kapacity zásobníků zemního plynu v České republice. Jedná se o dodávku a montáž části elektro nového Podzemního zásobníku plynu v katastru obce Dambořice, okres Hodonín.
Naše společnost provedla jako generální dodavatel části elektro na tuto akci následující činnosti :
 - dodávka a montáž trafostanice a rozvodny VN 22kV, vč. transformátoru 22//0,4kV, 1600kVA
 - dodávka a montáž hlavní rozvodny NN 400V / 2500A
 - dodávka a montáž technologických rozváděčů, vč. rozvodů silnoproudu v prostředí (Ex)
 - montáž a zapojení technologických rozváděčů kompresorů, sušení plynu, apod. v prostředí (Ex)
 - ochrana před bleskem a přepětím (LPS a SPD) technologií teleskopických jímacích stožárů DEHNiso combi
 - rozvody měření a regulace (MaR) v prostředí (Ex)

 - rozvody slaboproudu v rozsahu (EPS, PDS, EZS, CCTV, Telekomunikace) v prostředí (Ex)
 - stavební elektroinstalace (světelné a zásuvkové rozvody) v prostředí (Ex)
 - katodová ochrana technologie potrubních sítí
Součástí zakázky byly i individuální a komplexní zkoušky, revize a uvedení do provozu.

DATA | articles | 11_pzp_dam_nov_01.jpg   DATA | articles | 11_pzp_dam_nov_03.jpg

Místo instalace : Podzemní zásobník plynu Dambořice
Objednatel : MND, a.s.
Plánované ukončení akce : 05/2016  

Elektromont servis Brno, spol. s r. o.

Šámalova 4520/62b, 615 00 Brno
Certifikát kvality EN ISO 9001 : 2015
tel.: +420 548 134 611
fax.: +420 548 134 610
e-mail: elms@elms.cz