Komplexní dodávky, montáž a servis
elektrických zařízení pro průmysl,
energetiku a stavebnictví.

Napájení technologie lakovny K4, Škoda Auto

20.02.2020
Pro našeho dlouholetého a významného zákazníka společnost ŠKODA AUTO, a.s. - závod Kvasiny jsme realizovali rozšíření napájení technologie lakovny K4 z důvodu neustále se zvyšujících požadvků na kapacitu a produkci lakovací linky. Uvedená akce byla realizována v rozsahu :
 - dodávka a montáž 2ks blokových trafostanic 6//0.4kV, vč. transformátorů 1600kVA a VN / NN rozváděčů
 - úprava 2 polí VN rozváděče 6kV ABB, Unigear ZS1 pro napájení těchto blok. trafostanic
 - dodávka a montáž hlavních kabelových souborů VN 6kV, kabelových tras a kabelů pro napájení blok. trafostanic
 - dodávka a montáž přípojnicových rozvodů NN 400/230V, 2500A pro napájení technologie lakovací linky
 - dodávka a montáž hlavních kabelových souborů NN 400/230V, kabelových tras a kabelů pro napájení jedn. spotřebičů a rozváděčů technologie lakovací linky
Součástí zakázky byly i projektová dokumentace skutečného stavu, individuální a komplexní zkoušky, revize a uvedení do provozu.

DATA | articles | 18_kvas_01.jpg  DATA | articles | 18_kvas_02.jpg 

Místo instalace : ŠKODA AUTO, a.s. - závod Kvasiny
Objednatel : ŠKODA AUTO, a.s
Ukončení akce : 02/2020

Elektromont servis Brno, spol. s r. o.

Šámalova 4520/62b, 615 00 Brno
Certifikát kvality EN ISO 9001 : 2015
tel.: +420 548 134 611
fax.: +420 548 134 610
e-mail: elms@elms.cz