Komplexní dodávky, montáž a servis
elektrických zařízení pro průmysl,
energetiku a stavebnictví.

Elektrárna na biomasu, Benkovac, Chorvatsko

29.03.2018
V rámci realizace zahraničních zakázek jsme s naším významným zákazníkem, společností EKOL, spolupracovali na výstavbě elektrárny v chorvatském Benkovaci. Tato elektrárna spalující dřevní štěpku nebo pelety má instalovaný výkon 6MW a dodává el. energii do místní distribuční sítě spol. HEP. Jedná se jednu s prvních elektráren v této oblasti pracující na tomto principu. V současnosti dodává elektrárna výkon do distribuční sítě na napěťové hladině 10kV s následujícím přechodem na hladinu 20kV, na kterou postupně místní distributor HEP přechází.
Naše společnost prováděla kompletní dodávku a montáž el. zařízení pro tuto akci v následujícím rozsahu:
 - vyvedení výkonu z nově instalovaného  synchronního generátoru 6,6MVA, 10kV, vč. rozváděčů 20kV a 10kV s fázovacím vypínačem
 - hlavní transformátor 20//10kV, 6,6MVA a transformátor vl. spotřeby 10//0,4kV, 1,0MVA
 - měření el. energie do distribuční sítě a měření vyrobené el. energie na svorkách generátoru
 - ochrany, buzení a synchronizace generátoru
 - hlavní rozvody NN 400/230V, vč, hlavního rozváděče pro napájení technologické vlastní spotřeby biobloku
 - jednotlivé technologické rozvody NN, vč. technolog. rozváděčů pro napájení vl. spotřeby kotle, turbíny, chlazení, CHÚV, apod.
 - systémy nouzového napájení technologie (motorgenerátor 400/230V AC, stejnosměrný zdroj + baterie 110V DC) pro případ ztráty napájení hlavního 
Součástí dodávky byly i projektová dokumentace, zkoušky a uvedení do provozu.

DATA | articles | 17_ben_ekol_01.jpg DATA | articles | 17_ben_ekol_02.jpg

Místo instalace : Benkovac, Chorvatsko
Objednatel : EKOL, spol. s r.o.
Ukončení akce : 03/2018

Elektromont servis Brno, spol. s r. o.

Šámalova 4520/62b, 615 00 Brno
Certifikát kvality EN ISO 9001 : 2015
tel.: +420 548 134 611
fax.: +420 548 134 610
e-mail: elms@elms.cz