Komplexní dodávky, montáž a servis
elektrických zařízení pro průmysl,
energetiku a stavebnictví.

Živnostenská oprávnění, koncese, odborná osvědčení, certifikace a ostatní firemní dokumenty


Živnostenská oprávnění:

 • Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
 • Projektování elektrických zařízení
 • Projektová činnost ve výstavbě
 • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Hostinská činnost
 • Ubytovací služby
   

Koncese:

 • Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
 • Silniční, motorová doprava nákladní, vnitrostátní

Odborná osvědčení, oprávnění a autorizace:

 • Oprávnění vydané TIČR v rozsahu :
   - Montáže, opravy, revize a zkoušky elektrická zařízení bez omezení napětí v objektech třídy A + B
 • Oprávnění vydané báňským úřadem v rozsahu :
   - Montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
 • Osvědčení vydané báňským úřadem v rozsahu :
   - Provádění revizí a zkoušek elektrických zařízení v prostorách „E0 až E2, C0 až C6, C7, C8“
   - Projektant instalací elektrických zařízení pro činnost prováděnou hornickým způsobem
   - Odborná způsobilost pro řízení montáže, provozu a údržby elektrických zařízení
 • Autorizace ČKAIT v oboru „Pozemní stavby“ 
 • Autorizace ČKAIT v oboru „Technika prostředí staveb - Elektrotechnická zařízení“


Certifikace:

 • Certifikát pro systém kvality a managementu EN ISO 9001 : 2015  (stáhnout DATA | iso | pdf_icon.png)
   
  pro činnost "Projektování, montáže, servis a údržba elektrických zařízení"

Ostatní firemní dokumenty:

Elektromont servis Brno, spol. s r. o.

Šámalova 4520/62b, 615 00 Brno
Certifikát kvality EN ISO 9001 : 2015
tel.: +420 548 134 611
fax.: +420 548 134 610
e-mail: elms@elms.cz