Komplexní dodávky, montáž a servis
elektrických zařízení pro průmysl,
energetiku a stavebnictví.

Reference - činnost pro důlní podniky a organizace


MND Gas Storage, a.s. – PZP Dambořice

 • Kompletní dodávky a montáž el. zařízení pro PZP Dambořice
 • Trafostanice 22/0.4kV, rozvodna VN 22kV a NN 400/230V, napájecí rozvody silnoproudu NN
 • Technologické rozvody NN - sondy, kompresorovna, sušení, potrubní dvůr (Ex)
 • Měření a regulace (MaR), slaboproud (EZS, EPS, PDS, CCTV, Telekomunikace), (Ex)
 • Ochrana před bleskem a přepětím (LPS a SPD), jímací stožáry DEHNiso combi
 • Stavební elektroinstalace - světelné a zásuv. rozvody (Ex)
 • Katodová ochrana potrubních sítí
 • Zkoušky, uvedení do provozu, revize, vypracování VRZ, projekt. dokumentace skutečného prov.


RWE Gas Storage, spol. s r.o. – PZP Tvrdonice  

 • Kabelové soubory VN 6kV, vč. dodávky a výměny kabelů a kabelových koncovek
 • Dodávka a montáž svodičů přepětí v rozváděčích VN
 • Dodávka a výměna měřících transformátorů proudu a napětí v rozváděčích VN
 • Dílčí výměna měřící a ovládací kabeláže, vč. úpravy měřících a ovládacích panelů
 • Oprava protipožárních přepážek a ucpávek
   
RWE Gas Storage, spol.s r.o.  –  PZP Tvrdonice

 • Oprava přívodních kabelů 6kV k motorům průmyslových kompresorů.

 

MND Gas Storage, a.s. – PZP Uhřice Jih

 • Kompletní dodávky a montáž el. zařízení pro PZP Uhřice Jih
 • PS - Rozvody silnoproudu, přívod vn 22kV, trafostanice, rozvodny vn a nn, technologie - sondy, kompresorovna, sušení,
 • PS - Měření a regulace, slaboproud (EZS, EPS, PDS, CCTV)
 • Zkoušky, uvedení do provozu, revize, vypracování VRZ

 

 

 
TONDACH Česká republika s.r.o. - Hranice na Moravě

 • Napájecí přívody objektu přípravny suroviny.

 

CEMENT Hranice, a.s. 

 • Rekonstrukce napájení lomu VN, včetně kioskové trafostanice 6kV

 

PLYNOSTAV – regulace plynu, a.s. – kompresorová stanice Kralice nad Oslavou

 • Kabelové rozvody napájení nové technologie plynových rozvodů
 • Provedení uzemnění a pospojování potrubního dvoru
 • Zkoušky, uvedení do provozu, revize

    

PLYNOSTAV – regulace plynu, a.s. – PZP Třanovice

 • Přezbrojení a doplnění technologických rozvaděčů.
 • Kabelové rozvody napájení technologie
 • Světelná a zásuvková el. instalace
 • Zkoušky, uvedení do provozu, revize

  

RWE Gas Storage, s r.o. – PZP Tvrdonice

 • Generální rekonstrukce rozvodny 110kV//6kV.
 • Kompletní výstavba 1 pole rozvodny 110kV, vč. dodávky transformátoru, vypínačů, odpojovačů, MTP, MTN, ocel. konstrukcí, aj.
 • Kompletní přezbrojení stávajícího pole rozvodny 110kV, vč. repase transformátoru, dodávky nových vypínačů, odpojovačů, MTP, MTN, aj.
 • Stavební část rekonstrukce rozvodny 110kV
 • Doplnění rozvodny 6kV
 • Prováděcí projektová dokumentace, zkoušky, uvedení do provozu, revize, VRZ
   

 

 

 

 

MND Gas Storage, a.s. – středisko Prušánky
 

 • Silnoproudá technologická el. instalace sondy Pr5
 • Měření a regulace
 • Kabelové soubory, vč. pospojování a uzemnění
 • Zkoušky, revize, VRZ

    

MND Gas Storage, a.s. – středisko Dambořice 

 • Silnoproudá technologická el. instalace sond
 • Měření a regulace
 • Kabelové soubory, vč. pospojování a uzemnění
 • Zkoušky, revize, VRZ

  

RWE Gas Storage, s r.o. – PZP Dolní Dunajovice 

 • Dodávka a montáž nových technologických rozvaděčů NN - potrubní dvůr
 • Prováděcí projektová dokumentace, zkoušky, uvedení do provozu, revize, VRZ

   

 


RWE Interní služby, s r. o. – kompresorová stanice Strážovice 

 • Dodávka a montáž venkovního vedení VN 22kV
 • Dodávka a montáž sloupové trafostanice 22//0,4kV, včetně dodávky transformátoru
 • Dodávka a montáž rozváděče NN, vč. měření a kabelových vývodů
 • Zkoušky, revize, VRZ

   

SIEMENS s r.o. – důl Doubrava

 • Dodávka a montáž rozváděčů 22kV, vč. nových kabelů do spínací stanice
 • Dodávka a montáž transformátoru vl. spotřeby, vč. rozvaděče a kabelů
 • Řídící systém spínací stanice
 • Světelná a zásuvková el. instalace
 • Zkoušky, revize, VRZ

 

CEMENT Hranice, a.s.

 • Technologická el. instalace pece nakládky a sušárny
 • Prováděcí projektová dokumentace, zkoušky, uvedení do provozu, revize, VRZ

 

RWE Gas Storage, s r.o. – PZP Tvrdonice

 • Přezbrojení a doplnění stávajících světelných rozváděčů
 • Dodávka a montáž nových svítidel
 • Kabely a kabelové trasy
 • Provedení plynotěsných prostupů a přepážek
 • Demontáž a ekologická likvidace stávajících svítidel a kabelů
 • Prováděcí projektová dokumentace, zkoušky, uvedení do provozu, revize, VRZ

 

TONDACH Česká republika s.r.o. - Hranice na Moravě

 • Hlavní rozvody závodu VN 22kV a NN 400V
 • Dodávka a montáž rozváděče VN 22kV, vč. kabelů a kabelových tras
 • Dodávka a montáž transformátorů 22//0,4kV
 • Dodávka a montáž rozváděče NN 400V, vč. kabelů a kabelových tras
 • Prováděcí projektová dokumentace, zkoušky, uvedení do provozu, revize, VRZ

 

MND, a.s. – SNaPS Ždánice

 • Silnoproudá technologická el. instalace sondy Zd44 a Zd48
 • Silnoproudá technologická el. instalace kompresorů
 • Měření a regulace (MaR) a řídící systém
 • Systém automatické regulace účiníku
 • Kabelové soubory, vč. pospojování a uzemnění
 • Zkoušky, revize, VRZ

 

MND, a.s. – středisko Dambořice

 • Silnoproudá technologická el. instalace sondy Zh36 a Uh45
 • Měření a regulace (MaR)
 • Kabelové soubory, vč. pospojování a uzemnění
 • Zkoušky, revize, VRZ

 

MND, a.s. – SNaPS Ždánice

 • Přezbrojení el. instalace v souvislosti s přemístěním kompresoru a plynové technologie
 • Přemístění technologických rozváděčů NN
 • Kabelové soubory, vč. pospojování a uzemnění
 • Měření a regulace (MaR) a řídící systém
 • Systém automatické regulace účiníku
 • Zkoušky, revize, VRZ

 

CEMENT Hranice, a.s.

 • El. instalace ve skladu paliva do pece (PALOZO)
 • Dodávka a montáž el. zařízení do prostorů SNV
 • Dodávka a montáž rozváděče, kabelů a kabelových tras
 • Dodávka a montáž osvětlení
 • Prováděcí projektová dokumentace, zkoušky, uvedení do provozu, revize, VRZ

 

RWE TRANSGAS, a.s. - PZP Dolní Dunajovice

 • Výměna transformátorů 110//6,3kV, 10MVA
 • Parametrizace a nastavení ochran pro nové transformátory
 • Zkoušky, uvedení do provozu, revize, VRZ

 

MND, a.s. – středisko Uhřice Jih

 • Technologická el. instalace sond 74 a 75
 • Dodávky a montáž technologických rozváděčů, kabelů a kabelových tras
 • Zkoušky, uvedení do provozu, revize, VRZ

 

MND STAVOTRANS, a.s. – PZP Tvrdonice

 • Dodávky a montáž el. zařízení pro potrubní dvůr PZP
 • Dodávky a montáž technologických rozváděčů, kabelů a kabelových tras
 • Zkoušky, uvedení do provozu, revize, VRZ

 

TRANSGAS, a.s. Praha

 • Rekonstrukce rozvodny R 110 kV – PZP Dolní Dunajovice
 • Výměna a dodávka nových vypínačů, MTP, MTN, bleskojistek, svorky, lana, aj.
   


   

LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV, a.s. - DŮL SVORNOST

 • Rekonstrukce rozváděčů VN 3kV na povrchu
 • Kabelové soubory VN 3kV, dodávka, montáž a ukončení kabelů 3kV v hloubce 500m
 • Rekonstrukce rozváděčů VN 3kV v hloubce 750m
   

 MND STAVOTRANS, a.s. – PZP Uhřice

 • Kompletní dodávky a montáž el. zařízení pro PZP Uhřice
 • PS - Rozvody silnoproudu, přívod vn 22kV, trafostanice, rozvodny vn a nn, technologie - sondy, kompresorovna, sušení,
 • PS - Měření a regulace, slaboproud (EZS, EPS, PDS, CCTV)
 • Zkoušky, uvedení do provozu, revize, vypracování VRZ

Elektromont servis Brno, spol. s r. o.

Šámalova 4520/62b, 615 00 Brno
Certifikát kvality EN ISO 9001 : 2015
tel.: +420 548 134 611
fax.: +420 548 134 610
e-mail: elms@elms.cz