Komplexní dodávky, montáž a servis
elektrických zařízení pro průmysl,
energetiku a stavebnictví.

Servis a údržba elektrických zařízení

Do rozsahu činností naší společnost patří rovněž servis a údržba elektrického zařízení nízkého (NN), vysokého (VN) i velmi vysokého napětí (VVN) pro energetiku, průmyslové podniky a stavební firmy. Zajišťujeme jak záruční, tak i pozáruční servis a pravidelnou údržbu elektrického zařízení. V rámci provozovaného el. zařízení navrhujeme opatření na snížení spotřeby el. energie, regulaci ¼ hod. maxima a další odbornou a konzultační činnost.


V rámci servisní činnosti zajišťujeme :

 • vyhledávání poruch na kabelových vedeních VN, NN (měřící vůz) a následné odstranění poruchy
 • zkoušky el. zařízení VN zvýšeným napětím
 • vysoušení a čistění transformátorů a rozvoden NN a VN i za provozu
 • čištění a ošetření elektrozařízení po požáru
 • vakuové vysoušení a filtrace transformátorového oleje i za provozu
 • bezdotykovou kontrolu a monitoring teploty el. zařízení (přípojnice, spoje, apod.) termokamerou nebo teploměrem
 • opravy elektrozařízení v případě poruch a havárií
 • repase el. zařízení, dodávku retrofitů vypínačů NN a VN, apod.
 • konzultační a poradenskou činnost v oboru elektro
 • vystavení příslušných protokolů a zpráv ze všech kontrolních a servisních činností

 
Zajišťujeme servis a údržbu elektrického zařízení v rozsahu :

 • rozvodny, trafostanice a spínací stanice NN, VN, VVN i v prostorách s nebezpečím výbuchu tř.B a C
 • výrobny el. energie, synchronní a asynchronní generátory pro tepelné, vodní a větrné elektrárny
 • průmyslové a technologické rozvodny a el. instalace NN, VN i v prostorách s nebezpečím výbuchu tř.B a C
 • venkovní a kabelová vedení NN, VN i v prostorách s nebezpečím výbuchu tř.B a C
 • stavební el. instalace (světelná a zásuvková) NN i v prostorách s nebezpečím výbuchu tř.B a C
 • systémy řízení rozvoden a technologických procesů (ASŘ TP) a měření a regulace (MaR) ve všech prostorách a objektech
 • rozvody slaboproudu (PBX, EZS, EPS, CCTV, datové rozvody, PDS, STA, ACS, apod.) ve všech prostorách a objektech

 

Elektromont servis Brno, spol. s r. o.

Šámalova 4520/62b, 615 00 Brno
Certifikát kvality EN ISO 9001 : 2015
tel.: +420 548 134 611
fax.: +420 548 134 610
e-mail: elms@elms.cz