Komplexní dodávky, montáž a servis
elektrických zařízení pro průmysl,
energetiku a stavebnictví.

Revize a zkoušky elektrických zařízení

Od svého vzniku se naše společnost specializuje na revize, zkoušky a uvádění do provozu elektrického zařízení nízkého (NN), vysokého (VN) i velmi vysokého napětí (VVN) pro energetiku, průmyslové podniky a stavební firmy. V této oblasti mají naši revizní a zkušební technici dlouholeté bohaté zkušenosti a praxi. Zajistíme jak výchozí revize nově namontovaného el. zařízení, vč. vypracování výchozí revizní zprávy (VRZ), tak i pravidelné periodické revize el. zařízení, které je již v provozu. Samozřejmostí je provedení revize a zkoušek el. zařízení i v prostorách s nebezpečím výbuchu tř. B a C.

Samozřejmostí je i zajištění ostatních činností spojených s revizemi el. zařízení, jako je vypracování projektové dokumentace, dodávka a montáž el. zařízení. Zajišťujeme i záruční a pozáruční servis, včetně pravidelné údržby.

 

Zajišťujeme revize a zkoušky elektrického zařízení v rozsahu :

  • rozvodny, trafostanice a spínací stanice NN, VN, VVN i v prostorách s nebezpečím výbuchu tř.B a C
  • výrobny el. energie, synchronní a asynchronní generátory pro tepelné, vodní a větrné elektrárny
  • průmyslové a technologické rozvodny a el. instalace NN, VN i v prostorách s nebezpečím výbuchu tř.B a C
  • venkovní a kabelová vedení NN, VN i v prostorách s nebezpečím výbuchu tř.B a C
  • stavební el. instalace (světelná a zásuvková) NN i v prostorách s nebezpečím výbuchu tř.B a C
  • systémy řízení rozvoden a technologických procesů (ASŘ TP) a měření a regulace (MaR) ve všech prostorách a objektech
  • rozvody slaboproudu (PBX, EZS, EPS, CCTV, datové rozvody, PDS, STA, ACS, apod.) ve všech prostorách a objektech
  • uzemnění a ochrana před bleskem ve všech prostorách a objektech
  • výchozí i periodické revize, vč. vypracování revizních zpráv

 

Elektromont servis Brno, spol. s r. o.

Šámalova 4520/62b, 615 00 Brno
Certifikát kvality EN ISO 9001 : 2015
tel.: +420 548 134 611
fax.: +420 548 134 610
e-mail: elms@elms.cz