Komplexní dodávky, montáž a servis
elektrických zařízení pro průmysl,
energetiku a stavebnictví.

Kompletní činnost pro důlní podniky a organizace

Naše společnost rovněž v rámci speciálních činností provádí kompletní projekty, dodávky, montáže, zkoušky, revize a servis v prostorách a objektech organizací, které provádějí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem.

Jedná se především o projektové, realizační a servisní činnosti pro významné provozovatele důlních a lomových organizací v ČR i zahraničí.

Všechny práce výše uvedeného charakteru spadají pod dohled Českého báňského úřadu v Praze, respektive pod příslušný Obvodní báňský úřad. Odbornost a splnění podmínek provozování specifických služeb je doložena našimi oprávněními pro výkon dané činnosti.

Mezi naše nejvýznamější zákazníky patří : Cement Hranice, a.s., RWE Gas Storage, spol. s r.o., MND Gas Storage, a.s., TONDACH Česká republika, s.r.o., aj.

 Jsme držitelem následujících oprávnění vydaných báňským úřadem :

 1. Provádění revizí a zkoušek elektrických zařízení v prostorách „E0 až E2, C0 až C6, C7, C8“
 2. Projektant instalací elektrických zařízení pro činnost prováděnou hornickým způsobem
 3. Odborná způsobilost pro řízení montáže, provozu a údržby elektrických zařízení


V rámci naší činnosti pro vás zajistíme :

 • Vypracování úvodní i realizační projektové dokumentace.
 • Kompletní dodávku a montáž el. zařízení
 • Zkoušky a uvedení do provozu, provedení revize a vypracování VRZ
 • Demontáž a likvidace stávajícího el. zařízení
 • Zajištění servisu a údržby provozovaného el. zařízení, provádění periodických revizí

  


Vybrané referenční realizace pro důlní činnosti :


CEMENT Hranice, a.s.  -  rekonstrukce napájení nové technologie chlazení

 • Vypracování projektové dokumentace.
 • Dodávka a doplnění přístrojových vložek rozváděčů (RM54 a RM63).
 • Dodávka a montáž kabelů a kabelových tras.
 • Dodávka a montáž ovládacích a deblokačních skříní, bezpečnostních a koncových vypínačů, apod.
 • Montáž protipožárních přepážek.
 • Provedení výchozí revize, zkoušky a uvedení do provozu.

 

RWE Gas Storage, spol.s r.o.  –  PZP Tvrdonice

 • Oprava přívodních kabelů 6kV k motorům průmyslových kompresorů.

 

MND Gas Storage, a.s. – PZP Uhřice Jih

 • Kompletní dodávky a montáž el. zařízení pro PZP Uhřice Jih
 • PS - Rozvody silnoproudu, přívod vn 22kV, trafostanice, rozvodny vn a nn, technologie - sondy, kompresorovna, sušení,
 • PS - Měření a regulace, slaboproud (EZS, EPS, PDS, CCTV)
 • Zkoušky, uvedení do provozu, revize, vypracování VRZ

 

 


 TONDACH Česká republika s.r.o. - Hranice na Moravě

 • Napájecí přívody objektu přípravny suroviny.

 


Reference - realizace pro důlní činnost (více)
 

Elektromont servis Brno, spol. s r. o.

Šámalova 4520/62b, 615 00 Brno
Certifikát kvality EN ISO 9001 : 2015
tel.: +420 548 134 611
fax.: +420 548 134 610
e-mail: elms@elms.cz