Komplexní dodávky, montáž a servis
elektrických zařízení pro průmysl,
energetiku a stavebnictví.

Hlavní činnosti společnosti


Kompletní dodávky investičních celků - projekty, dodávky, montáže, zkoušky a revize, uvádění do provozu

- vypracování projektové dokumentace v oblasti elektro (silnoproud, slaboproud, MaR)
- dodávka a montáže silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací, vč. MaR
- dodávky a montáže elektrických zařízení nn do 1kV
- dodávky a montáže elektrických zařízení vn a vvn 6, 22, 35, 110 kV
- zkoušky a revize včetně vystavení zkušebních protokolů a revizních zpráv na zařízení nn, vn, vvn (rozvodny, generátory, trafostanice, technologie)
- dodávky a montáž svítidel pro osvětlení veřejných historických budov a dalších objektů (včetně projektu) a předvedení pomocí přenosných světlometů
  s možností videozáznamu (osvětlení historických budov)
- dodávka a montáž vzduchových a olejových distribučních transformátorů
- dodávka a montáž repasovaných distribučních transformátorů
- dodávka a montáž měřících transformátorů proudu a napětí vn
- dodávky a montáž rozváděčů vn, nn, včetně kompenzačních rozváděčů
- zajišťování repasí elektrických zařízení vn rozvoden a transformoven, jako např. vn vypínačů, odpojovačů, skříňových rozváděčů, atd.Obchodně - technická činnost

- zajištění technického poradenství a prodeje měřicích transformátorů proudu a napětí vn
- zajištění technického poradenství a prodeje silových distribučních transformátorů
- zajištění technického poradenství a prodeje specielních transformátorů (zemní, generátorové, oddělovací, apod.)
- prodej el. zařízení (rozváděče, vypínače, apod.)
- konzultační a poradenská činnost v oboru elektro
Servisní činnosti

- vyhledávání poruch na kabelových vedeních vn, nn (měřící vůz) a následné odstranění poruchy
- zkoušky zařízení vn zvýšeným napětím
- vysoušení a čistění transformátorů a rozvoden vn i za provozu
- čištění a ošetření elektrozařízení po požáru
- vakuové vysoušení a filtrace transformátorového oleje i za provozu
- bezdotyková kontrola a monitoring teploty el. zařízení (přípojnice, spoje, apod.) termokamerou nebo teploměrem
- opravy elektrozařízení v případě poruch a havárií
- konzultační a poradenská činnost v oboru elektro
- vystavení příslušných protokolů a zpráv ze všech kontrolních a servisních činnostíSpeciální činnosti

- kompletní projekty, dodávky, montáže, zkoušky a revize el. zařízení bez omezení napětí v objektech třídy B s nebezpečím výbuchu (jiných než důlních)
- kompletní projekty, dodávky, montáže, zkoušky a revize el. zařízení bez omezení napětí v objektech třídy C, tj. v prostorách a objektech organizací,
  které provádějí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem; jedná se o tyto skupiny objektů :
  • hlubinné doly plynující (skupina 1)
  • hlubinné doly neplynující s výskytem uhelného prachu (skupina 2)
  • hlubinné doly ostatní (skupina 3)
  • uhelné lomy (skupina 4)
  • objekty, kde se provádějí vrtné a geofyzikální práce s nebezpečím požáru, nebo výbuchu plynu, těžba ropy a hořlavého zemního plynu,
    popřípadě uskladňování plynů nebo kapalin v přírodních horninových strukturách a v podzemních prostorech (skupina 5)
  • ostatní hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem (skupina 6)
(speciální důlní činnost)

 Živnostenská oprávnění, koncese, odborná osvědčení, certifikace a ostatní firemní dokumenty

         (oprávnění, osvědčení, koncese, certifikace, ostatní firemní dokumenty)Elektromont servis Brno, spol. s r. o.

Šámalova 4520/62b, 615 00 Brno
Certifikát kvality EN ISO 9001 : 2015
tel.: +420 548 134 611
fax.: +420 548 134 610
e-mail: elms@elms.cz