Komplexní dodávky, montáž a servis
elektrických zařízení pro průmysl,
energetiku a stavebnictví.

Škoda Parts Center - JIH, Škoda Auto

28.02.2018
Pro našeho dlouholetého zákazníka společnost ŠKODA AUTO, a.s. - závod Mladá Boleslav jsme na akci "Rozvoj skladu originálních dílů a příslušenství Škoda Parts Center - JIH" jako generální dodavatel části elektro provedli následující činnosti :
 - dodávka a montáž nových rozvoden VN 22kV s rozváděči ABB UniGear ZS1 22kV, 630A, RVN, RVN-V1, RVN-V2, 8 polí
 - dodávka a montáž nových transformátorů 1600kVA, 22//0,4kV, TR7 a TR8
 - dodávka a montáž hlavních kabelových souborů VN 22kV, kabelových tras, kabelů, apod.

 - dodávka a montáž hlavních rozváděčů NN 400/230V, 2500A, RH1, RH2 a  podružných technologických a světelných rozváděčů NN
 - dodávka a montáž hlavních kabelových souborů NN 400/230V, kabelových tras, kabelů, apod.
 - dodávka a montáž rozvodů zajištěného napájení, vč. zdrojů UPS51 a UPS52, příslušných rozváděčů R-UPS51, R-UPS52, kabelových tras, kabelů, apod.
 - dodávka a montáž nouzového osvětlení haly zahrnující rozváděče nouzového osvětlení R-NO1, R-NO2, dodávka a montáž svítidel,
   kabelových tras, kabelů, apod.

 - stavební elektroinstalace provozních vestavků haly, tj. světelné a zásuvkové rozvody, rozváděče RS11, RS21, RS41, dodávka a montáž svítidel, apod.
Součástí zakázky byly i projektová dokumentace skutečného stavu, individuální a komplexní zkoušky, revize a uvedení do provozu.

DATA | articles | 16_sko_spc_01.jpg  DATA | articles | 16_sko_spc_02.jpg 

Místo instalace : ŠKODA AUTO, a.s. - závod Mladá Boleslav
Objednatel : ŠKODA AUTO, a.s
Ukončení akce : 02/2018

Elektromont servis Brno, spol. s r. o.

Šámalova 4520/62b, 615 00 Brno
Certifikát kvality EN ISO 9001 : 2015
tel.: +420 548 134 611
fax.: +420 548 134 610
e-mail: elms@elms.cz