Komplexní dodávky, montáž a servis
elektrických zařízení pro průmysl,
energetiku a stavebnictví.

Rekonstrukce rozvoden 110kV a 6.3kV, Škoda Auto

28.03.2017
Zakázka zahrnovala rekonstrukci rozvoden a trafostanice R1 - VVN 110kV a VN 6.3kV v areálu společnosti ŠKODA AUTO, a.s. - závod Kvasiny.
Akce probíhala za plného provozu a výroby předního evropského výrobce automobilů bez možnosti odstávky nebo výpadku dodávky el. energie pro výrobní linky.
Jako generální dodavatel jsme provedli následující činnosti :

 - dodávka a montáž nového transformátoru T103, 25MVA, 110//6.3kV
 - dodávka a montáž nové rozvodny R3, 6.3kV, 2500A, 31.5kA, UniGear ZS1, 16 polí
 - dodávka a montáž - výměna nových terminálů REF 615 (49ks) ve stávající rozvodně 6.3kV, a to za plného provozu závodu
 - dodávka a montáž nového řídícího systému SCADA pro kompletní řízení a monitoring rozvoden R1, R2 a R3 - 110kV a 6.3kV, vč. optického propojení a
   dodávky switchů pro komunikaci mezi terminály a nadřazeným řídícím systémem
 - kompletní zemní a stavební práce, vč. montáže ocelových konstrukcí potřebných pro výstavbu nového přívodního pole linky 110kV,
   vč. vstupního portálu, pole příčné spojky "H" a pole vývodu a stání transformátoru 25MVA, 110/6.3kV
 - dodávka a montáž, vč. zapojení všech přístrojů 110kV pro tyto nové pole (vypínače, odpojovače, uzemňovače, MT, apod.)
 - demontáž stávající technologie rozvodny 110kV (přívodní linky, pole příčné spojky "H", vypínačů, odpojovačů, MT, apod.)
Součástí zakázky byly i realizační projektová dokumentace, individuální a komplexní zkoušky, revize a uvedení do provozu.

DATA | articles | 14_sko_01.jpg  DATA | articles | 14_sko_02.jpg 

Místo instalace : ŠKODA AUTO, a.s. - závod Kvasiny
Objednatel : ŠKODA AUTO, a.s
Ukončení akce : 03/2017

Elektromont servis Brno, spol. s r. o.

Šámalova 4520/62b, 615 00 Brno
Certifikát kvality EN ISO 9001 : 2015
tel.: +420 548 134 611
fax.: +420 548 134 610
e-mail: elms@elms.cz