Komplexní dodávky, montáž a servis
elektrických zařízení pro průmysl,
energetiku a stavebnictví.

Rekonstrukce R-110kV, Cement Hranice

15.06.2015
V rámci pravidelných činností prováděných naší společností ve výrobním závodě společnosti Cement Hranice, a.s. byla provedena rekonstrukce rozvodny R-110kV. Touto rekonstrukcí byla zvýšena spolehlivost a efektivita dodávky elektrické energie do závodu Cement Hranice, včetně zvýšení komfortu ovládání a monitoringu rozvodny 110kV v návaznosti na nadřazený řídící systém.
Naše společnost provedla rekonstrukci rozvodny a el. zařízení v následujícím rozsahu :
 - montáž nových el. přístrojů a zařízení v rozvodně R-110kV (vypínače, MTP, MTN, ostatní)
 - oprava stávajících odpojovačů, výměna vzduchových pohonů odpojovačů za elektrické
 - úpravy a nastavení stávajících terminálů Siemens Siprotec v návaznosti na řídící systém rozvodny
 - úpravy a nastavení v řídícím systému rozvodny
 - úřední ověření MTP a MTN pro fakturační měření dodávky el. energie z distribuční sítě 110kV
 - ocelové nosné konstrukce, přechodové skříně, kabelové soubory, protipožární přepážky
 - demontáž stávajících el. přístrojů a zařízení rozvodny
 - provedení diagnostiky stavu přístrojů (vypínače, MTP, MTN), odběr vzorků oleje, plynová chromatografie
 - vyhodnocení diagnostiky, konzervace a uskladnění vybraných el. přístrojů k budoucímu využití
Součástí rekonstrukce byly i projektová dokumentace, zkoušky, revize a uvedení do provozu.

DATA | articles | 901_cem_01.jpg   DATA | articles | 902_cem_02.jpg

Místo instalace : Cement Hranice, a.s., Hranice na Moravě
Objednatel : Cement Hranice, a.s.
Ukončení akce : 06/2015 

Elektromont servis Brno, spol. s r. o.

Šámalova 1130/62, 615 00 Brno
Certifikát kvality EN ISO 9001 : 2015
tel.: +420 548 134 611
fax.: +420 548 134 610
e-mail: elms@elms.cz