Komplexní dodávky, montáž a servis
elektrických zařízení pro průmysl,
energetiku a stavebnictví.

Přemístění TS 22/0,4kV v areálu ITW Pronovia

20.01.2015
V areálu společnosti ITW Pronovia, Velká Bíteš v souvislosti s rozšířením výroby a navýšením spotřeby el. energie bylo vedením společnosti rozhodnuto o přemístění stávající vstupní trafostanice, a to dodávkou nové, včetně nového transformátoru o vyšším výkonu pro současné i budoucí potřeby napájení areálu.
Naše společnost prováděla dodávku a montáž trafostanice a el. zařízení v následujícím rozsahu:
 - dodávka a montáž skeletu betonové kioskové TS, vč. zemních prací a přípravy štěrkového lože pro usazení TS
 - dodávka a montáž distribučního transformátoru 1250kVA, 22//0,4kV
 - dodávka a montáž hlavního rozváděče VN 22kV
 - dodávka a montáž hlavního rozváděče NN 400/230V, 2000A
 - fakturační měření el. energie, dodávka a montáž skříně úředního měření E.ON
 - dodávka a montáž technologického rozváděče NN 400/230V, 1600A, vč. kompenzace jalové energie
 - kabelové soubory VN 22kV, naspojkování přívodního kabelu, kabelové koncovky v rozváděči VN a na transformátoru
 - kabelové soubory NN 400/230V, hlavní napájecí kabely mezi rozváděči, napájení jedn. výrobních strojů
 - stavební el. instalace TS, ochranné a pracovní pomůcky 
Součástí dodávky byly i projektová dokumentace, zkoušky, revize a uvedení do provozu.

DATA | articles | 9_itw_01.jpg  DATA | articles | 9_itw_03.jpg 

Místo instalace : ITW Pronovia, s.r.o., Velká Bíteš
Objednatel : ITW Pronovia, s.r.o.
Ukončení akce : 01/2015 

Elektromont servis Brno, spol. s r. o.

Šámalova 1130/62, 615 00 Brno
Certifikát kvality EN ISO 9001 : 2015
tel.: +420 548 134 611
fax.: +420 548 134 610
e-mail: elms@elms.cz