Komplexní dodávky, montáž a servis
elektrických zařízení pro průmysl,
energetiku a stavebnictví.

Informace o fúzi společnosti

01.05.2015

Vážení obchodní přátelé, 

Dovolujeme si Vás tímto informovat o změnách, které se uskutečnily u společnosti Elektromont servis Brno, spol. s r.o., IČ: 489 07 758, se sídlem Šámalova 62, 61500 Brno, a to ke dni 1. 5. 2015.

Dne 9. 4. 2015 byla v souladu se zákonnými procedurami schválena fúze sloučením společnosti Elektromont servis Brno, spol. s r.o., IČ: 489 07 758, se sídlem Šámalova 62, 61500 Brno, jako zanikající společnosti se společností VUTURELA s.r.o., IČ: 024 84 765, se sídlem Šámalova 62, 61500 Brno, jako nástupnickou společností.

Nástupnická společnost VUTURELA s.r.o., IČ: 024 84 765, ode dne zápisu fúze do obchodního rejstříku působí pod obchodní firmou Elektromont servis Brno, spol. s r.o.

Fúze byla zapsána do obchodního rejstříku a její účinky nastaly ke dni 1. 5. 2015 a k tomuto dni tedy přešlo na nástupnickou společnost Elektromont servis Brno, spol. s r.o., IČ: 024 84 765 (dříve VUTURELA s.r.o.), veškeré jmění zanikající společnosti, včetně práv, povinností a nástupnická společnost Elektromont servis Brno, spol. s r.o., IČ: 024 84 765 (dříve VUTURELA s.r.o.), tedy v rámci těchto právních vztahů vstoupila do právního postavení zanikající společnosti (Elektromont servis Brno, spol. s r.o., IČ: 489 07 758) a stala se jejím právním nástupcem.

Proces fúze tedy nijak nenaruší naše vzájemné obchodní a smluvní vztahy, tyto zůstanou v plném rozsahu zachovány.

S přátelským pozdravem

                                                                                                                        Ing. Jaroslav Šumberák
                                                                                                                          Jednatel společnosti
                                                                                                                 Elektromont servis Brno, spol. s r.o.

Elektromont servis Brno, spol. s r. o.

Šámalova 1130/62, 615 00 Brno
Certifikát kvality EN ISO 9001 : 2015
tel.: +420 548 134 611
fax.: +420 548 134 610
e-mail: elms@elms.cz