Komplexní dodávky, montáž a servis
elektrických zařízení pro průmysl,
energetiku a stavebnictví.

Reference - projekční činnost

  

EKOL, spol. s r.o. - Generální rekonstrukce kotle K2, Teplárna Loučovice

 Projektová dokumentace v českém jazyce v rozsahu :  

 • Vyvedení výkonu z generátoru 6,3kV do rozvodny E.on 22kV
 • Rozvodna VN, hlavní rozvaděč VN 6,3kV s fázovacím vypínačem generátoru
 • Ochrany, měření, buzení a synchronizace synchr. generátoru 6,3kV, 9MVA
 • Dispečerské řízení a monitoring výrobny s přenosem dat na dispečink E.on
 • Technologická vl. spotřeba biobloku (kotel, turbína, chlazení, CHUV, apod.)
 • Zdroje zajištěného napájení biobloku 400/230V UPS a stejnosměrný zdroj s bateriemi 110V DC


BFS Energo, a.s. – Elektrodový kotel 12MW, Teplárna Příbram 

Projektová dokumentace v českém jazyce v rozsahu :   

 • Dodávka a montáž el. zařízení pro napájení elektrodového kotle 12MW, 10.5kV
 • Přívod VN 10.5kV z odbočky synchr. generátoru 50MVA, oddělovací transformátor 12MVA 10.5//10.5kV
 • Rozváděč VN, vč. ochran a měření elektrodového kotleEKOL, spol. s r.o. - Steam turbine 9,6MW, Dej, Rumunsko

Projektová dokumentace v anglickém jazyce v rozsahu : 

 • Ochrany, měření, buzení a synchronizace synchr. generátoru 6,3kV, 12MVA
 • Technologická vl. spotřeba 400V AC a 110V DC TG, včetně baterie a stejnosměrného zdroje 110V DC

  

SEA CZ, a.s. - TG 7,5MW, Bioenergo, Kolín

Projektová dokumentace v českém jazyce v rozsahu : 

 • Vyvedení výkonu z generátoru, blok transformátor 8MVA, 2//6,3kV, hlavní rozváděč výrobny 22kV, přívodní linka 22kV
 • Rozváděč 22kV lisovny, včetně přívodní linky 22kV a transformátoru 2MVA, 22//0,4kV
 • Ochrany, měření, buzení a synchronizace synchr. generátoru 6,3kV, 12MVA
 • Technologická vl. spotřeba 400V AC a 110V DC TG, včetně baterie a stejnosměrného zdroje 110V DC

  

RWE Gas Storage,spol. s r.o. – PZP Tvrdonice 

Projektová dokumentace v českém jazyce v rozsahu : 

 • Elektrický předehřev stavoznaků měřících tratí

  

CEMENT Hranice, a.s. 

Projektová dokumentace v českém jazyce v rozsahu : 

 • Přezbrojení a rekonstrukce technologických rozváděčů přípravy suroviny RM23 a RM35

   

Energetika Chropyně, a.s. 

Projektová dokumentace v českém jazyce v rozsahu : 

 • Generální rekonstrukce hlavní rozvodny R60 – 6kV ve spol. Technoplast Chropyně

 

ŠKODA AUTO, a.s., Mladá Boleslav, závod Kvasiny 

Projektová dokumentace v českém jazyce v rozsahu : 

 • Přezbrojení rozvodny R1 – 110kV
 • Výměna měřicích transformátorů napětí a proudu, vypínačů, svorek, apod.
 • Rekonstrukce kabelových kanálů a kabel. tras, výměna ovládacích, měřících a signalizačních kabelů mezi rozvodnou a velínem, rozšíření uzemňovací sítě

 

EKOL, spol. s r.o. – Teplárna Frýdek-Místek, Sviadnov 

Projektová dokumentace v českém jazyce v rozsahu : 

 • Ekologizace zdroje na výrobu tepla a el. energie
 • Přívodní linka 22kV, rozvodna VN, hlavní rozvaděč 22kV výrobny
 • Ochrany, měření, buzení a synchronizace synchr. generátoru 6,3kV, 6MVA
 • Blokový transformátor 6,3MVA, 22//6,3kV a transformátor vl. spotřeby biobloku 1MVA, 22//0,4kV
 • Technologická vl. spotřeba biobloku (kotel, turbína, chlazení, CHUV, apod.)
 • Zdroje zajištěného napájení biobloku 400/230V UPS a stejnosměrný zdroj s bateriemi 110V DC
 • Stavební el. instalace biobloku – světelná a zásuvková el. instalace

  

BFS Energo, a.s. – Bioelektrárna Kutná Hora 

Projektová dokumentace v českém jazyce v rozsahu : 

 • Přívodní linka a hlavní rozvodna VN 22kV výrobny
 • Ochrany, měření, buzení a synchronizace synchr. generátoru 6,3kV, 10MVA
 • Blokový transformátor 10MVA, 22//6,3kV
 • Technologická vl. spotřeba biobloku 6,3kV

  

EKOL, spol. s r.o. – Ekibastuz, Kazachstán 

Projektová dokumentace v ruském jazyce v rozsahu : 

 • Technologická vl. spotřeba 400V AC a 110V DC turbíny a generátoru

  

Tebodin Czech Republic, s r.o. – Škoda Auto Kvasiny

Projektová dokumentace v českém jazyce v rozsahu : 

 • Technologická el. instalace linky na zpracování pracích vod – silnoproudé rozvody
 • Technologická el. instalace linky na zpracování pracích vod – MaR

  

EKOL, spol. s r.o. – Nile Sugar, Egypt 

Projektová dokumentace v anglickém jazyce v rozsahu : 

 • Vyvedení výkonu ze synchr. generátorů 2x 12MVA, 11kV vč. skříně vývodu a uzlu generátoru vybavenou MTP, MTN, uzlovým odporníkem, apod.
 • Hlavní rozvodna cukrovaru 11kV, 30 polí, ABB, Unigear ZS1
 • Ochrany, měření, buzení a synchronizace synchr. generátorů 11kV, 12MVA
 • DC zdroj zajištěného napájení s nabíječi 2x 110V DC, 200A a NiCd bateriemi 400Ah

 

CEMENT Hranice, a.s.

Projektová dokumentace v českém jazyce v rozsahu : 

 • Rekonstrukce napájení lomu VN, včetně kioskové trafostanice 6kV

 

EKOL, spol. s r.o. – Elblag, Polsko

Projektová dokumentace v polském jazyce v rozsahu : 

 • Dvoukanálové buzení a měření synchr. generátoru 6,3kV, 30MVA
 • Technologická vl. spotřeba 400V AC a 110V DC turbíny a generátoru

 

SOLAR POWER STATION, a.s.

Projektová dokumentace v českém jazyce v rozsahu : 

 • Fotovoltaická elektrárna 3,1MW – FVE Dolní Brumovice
 • Přívodní linka 22kV, trafostanice 22//0,4kV, kabelové rozvody AC i DC
 • FV panely, střídače, ochrana před bleskem

 

EKOL,spol. s r.o. – Bacau, Rumunsko

Projektová dokumentace v anglickém jazyce v rozsahu : 

 • Ochran, buzení, synchronizace a měření synchr. generátoru 5MVA
 • Technologická vl. spotřeba 400V AC a 110V DC turbíny a generátoru

 

EKOL, spol. s r.o. – Teplárna Domoradice

Projektová dokumentace v českém jazyce v rozsahu : 

 • Rozvodna VN, hlavní rozvaděč 22kV výrobny
 • Ochrany, měření, buzení a synchronizace synchr. generátoru 6,3kV, 10MVA
 • Blokový transformátor 10MVA, 22//6,3kV a transformátor vl. spotřeby biobloku 1250kVA, 22//0,4kV
 • Technologická vl. spotřeba chlazení, turbíny a generátoru
 • Zdroje zajištěného napájení biobloku 400/230V UPS a stejnosměrný zdroj s bateriemi 110V DC

 

Pražská energetika distribuce, a.s.

Projektová dokumentace v českém jazyce v rozsahu : 

 • Rekonstrukce distribuční trafostanice Krč, Praha
 • Výměna transformátoru, rozváděče VN 22kV a NN 400V
 • Kabelové soubory, plynotěsné ucpávky
 • Stavební úpravy

 

EKOL, spol. s r.o. – Angarsk, Rusko

Projektová dokumentace v ruském jazyce v rozsahu : 

 • Technologická vl. spotřeba 400V AC turbíny a generátoru, vč. zajištěného napájení z UPS

 

TONDACH Česká republika, spol. s r.o. – Hranice na Moravě

Projektová dokumentace v českém jazyce v rozsahu : 

 • Hlavní rozvody závodu VN 22kV a NN 400V
 • Rozvodna VN 22kV, rozvodna NN 400V
 • Distribuční transformátory 22//0,4kV
 • Kabelové soubory

  

CEMENT Hranice, a.s. 

Projektová dokumentace v českém jazyce v rozsahu : 

 • Technologická el. instalace pece nakládky a sušárny

 

Energetika Chropyně, a.s.

Projektová dokumentace v českém jazyce v rozsahu : 

 • Generální rekonstrukce rozvodny 110kV
 • Výměna přístrojů VVN 110kV (vypínače, MTP, MTN, svodiče přepětí, apod.)
 • Výměna regulátorů napětí transformátorů T101 a T102
 • Výměna el. ochran
 • Vybavení rozvodny řídícím a monitorovacím systémem
 • Kamerový systém CCTV
 • Stavební část

 

ROUČKA SLÉVÁRNA, a.s.

Projektová dokumentace v českém jazyce v rozsahu : 

 • Rozšíření rozvodny 22kV pro napájení nové tavící pece
 • Pecní transformátor 2MVA
 • Zdroj 110 VDC pro zajištěné napájení rozvodny 22kV
 • Rozváděč tavící pece, kabelové soubory

 

EKOL, spol. s r.o. Brno – Suwalki, Polsko

Projektová dokumentace v polském jazyce v rozsahu : 

 • Dvoukanálové buzení a měření synchr. generátoru 6,3kV, 10MVA
 • Skříň vývodu a uzlu generátoru s osazením odpojovačů, MTP, MTN, apod.
 • Technologická vl. spotřeba 400V AC a 110V DC turbíny a generátoru

 

ŠKODA AUTO, a.s. – závod Kvasiny, EC

Projektová dokumentace v českém jazyce v rozsahu : 

 • Protipožární zabezpečení energokanálu

 

Semperflex Optimit s. r.o.

Projektová dokumentace v českém jazyce v rozsahu : 

 • Napájení asynchronního motoru hnětiče suroviny 6kV, 700kW
 • Ochrany asynchr. motoru
 • Rotorový spouštěč pro kontrolu rozběhu motoru

 

EKOL, spol. s r.o. Brno – Borken, SRN

Projektová dokumentace v německém jazyce v rozsahu : 

 • Ochrany, buzení, synchronizace a měření synchr. generátoru 10,5kV, 8MVA
 • Skříň vývodu a uzlu generátoru s osazením odpojovačů, MTP, MTN, apod.
 • Technologická vl. spotřeba 400V AC a 110V DC turbíny a generátoru
 • Stejnosměrný zdroj 110V DC

 

KORDÁRNA, a.s. Velká nad Veličkou

Projektová dokumentace v českém jazyce v rozsahu : 

 • Generální rekonstrukce rozvodny R1 - 110kV a R2 – 22kV
 • Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění stavebního povolení a projednání s dotčenými orgány.
 • Prováděcí projekt kompletní stavební a technologické části včetně řídícího systému SIMATIC.

 

Energotech GmbH Berlin – Biomasse Kraftwerk Delitzsch, SRN

Projektová dokumentace v německém jazyce v rozsahu : 

 • Ochrany, buzení, synchronizace a měření synchr. generátorů 6,3kV, 5MVA a 15MVA
 • Blok. transformátory 10//6,3kV, 5MVA a 30//6,3kV, 16MVA
 • Rozváděč VN 30kV s fázovacím vypínačem
 • Vyvedení výkonu z generátorů, skříně vývodu a uzlu generátoru
 • Technologická vl. spotřeba 400V AC a 110V DC turbíny a generátoru

 

TON, a.s. – Bystřice pod Hostýnem

Projektová dokumentace v českém jazyce v rozsahu : 

 • Rekonstrukce osvětlení haly strojního obrábění.
 • Výměna elektroinstalace výrobní haly včetně svítidel
 • Rozváděč NN a kabelové rozvody

 

EKOL, spol. s r.o., Brno – Schering Berlin, SRN

Projektová dokumentace v německém jazyce v rozsahu : 

 • Ochrany, buzení, synchronizace a měření synchr. generátoru 6,3kV, 12MVA
 • Vyvedení výkonu z generátoru do rozvodny 6 kV s fázovacím vypínačem
 • Technologická vl. spotřeba 400V AC a 110V DC turbíny a generátoru

 

JME, a.s., Brno

Projektová dokumentace v českém jazyce v rozsahu : 

 • Generální rekonstrukce rozvodny R1 - 110kV – Bystřice nad Pernštejnem
 • Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění stavebního povolení a projednání s dotčenými orgány
 • Prováděcí projekt kompletní stavební a technologické části včetně řídícího systému

 

Elektromont servis Brno, spol. s r. o.

Šámalova 4520/62b, 615 00 Brno
Certifikát kvality EN ISO 9001 : 2015
tel.: +420 548 134 611
fax.: +420 548 134 610
e-mail: elms@elms.cz